Ämnen: Ämnesövergripande ämnen

Gästredaktionell kommentar 2019: 1

I detta temanummer av Forskning om undervisning och lärandepresenteras ett antal delstudier från ett större forsknings- och utvecklingsprojekt om hur

Barns frågor i lek

Sammanfattning I denna studie, som ingår i ett övergripande projekt om lekresponsiv undervisning i förskolan, analyseras de frågor barn ställer

Volym 7, nummer 1, 2019

Temanummer  – Lekresponsiv undervisning i förskolan

ForskULs första temanummer presenterar forskning om hur undervisning kan förstås inom förskolans verksamhet. Artiklarna i detta nummer är resultat från ett antal delstudier från ett större forsknings- och utvecklingsprojekt. Temanumret har producerats i samarbete med två gästredaktörer, Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt, som även har skrivit gästredaktionell kommentar. Temanumret innehåller fem forskningsartiklar som behandlar olika aspekter av lekresponsiv undervisning i förskolan. Avslutningsvis har ForsKUL bjudit in Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, i en slutkommentar och reflektion över temanumret och forskningsresultaten.

I samband med publicering av temanumret skrev Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt en replik på Monika Vintereks slutkommentar.