Granskare för ForskUL


ForskUL tackar våra granskare för deras utmärkta insatser för att säkerställa en vetenskaplig kvalitetsgranskning av inkomna artiklar.


Granskare 2022

2022 har 43 granskare medverkat i granskningsprocessen för ForskUL och bidragit till beslut att acceptera och refusera artiklar.

Följande granskare som har bidragit med sitt arbete under 2022 har givit sitt samtycke till att presenteras här:

Linn Areskoug, Stig-Börje Asplund, Erik Backman, Camilla Björklund, Ingrid Carlgren, Christoffer Dahl, Katharina Dahlbäck, Ulla Damber, Susanne Duek, Helene Ehriander, Caroline Graeske, Yvonne Hallesson, Martin Hellström, Anna-Maria Hipkiss, Åsa Hirsh, Mary Ingemansson, Maritha Johansson, Håkan Larsson, Caroline Liberg, Stefan Lundström, Viveca Lindberg, Bengt-Göran Martinsson, Ference Marton, Marie Nilsberth, Malin Norberg, Andreas Nord, Anna Nordenstam, Eva Nordlinder, Annika Norlund Shaswar, Enni Paul, Katarina Rejman, Jenny Rosén, Ulla Runesson Kempe, Catharina Schmidt, Johan Sidenvall, Anna-Ida Säfström, Roger Säljö, Susanne Thulin, Anita Varga, Pia Visén, Eva Ärlemalm-Hagsér och Mia Österlund.


Granskare 2021

2021 har 30 granskare medverkat i granskningsprocessen för ForskUL och bidragit till beslut att acceptera och refusera artiklar.

Följande granskare som har bidragit med sitt arbete under 2021 har givit sitt samtycke till att presenteras här:

Malin Alkestrand, Karin Alnervik, Maria André, Vigdis Aune, Astrid Berg, Karolina Broman, Christoffer Dahl, Peter Degerman, Catarina Economou, Mirella Forsberg Ahlcrona, Niklas Gericke, Caroline Graeske, Karin Jönsson, Caroline Liberg, Viveca Lindberg, Torbjörn Lindmark, Mia Porko-Hudd, Anna Sigvardssson, Geir Skeie, Ingegerd Tallberg Broman, Emma Tornborg, Åsa Wedin, Olle Widhe, Elisabeth Wollin och Mia Österlund.