Granskare 2021


ForskUL tackar våra granskare för deras utmärkta insatser för att säkerställa en vetenskaplig kvalitetsgranskning av inkomna artiklar.

2021 har 30 granskare medverkat i granskningsprocessen för ForskUL och bidragit till beslut att acceptera och refusera artiklar.

Följande granskare som har bidragit med sitt arbete under 2021 givit sitt samtycke till att presenteras här:

Malin Alkestrand, Karin Alnervik, Maria André, Vigdis Aune, Astrid Berg, Karolina Broman, Christoffer Dahl, Peter Degerman, Catarina Economou, Mirella Forsberg Ahlcrona, Niklas Gericke, Caroline Graeske, Karin Jönsson, Caroline Liberg, Viveca Lindberg, Torbjörn Lindmark, Mia Porko-Hudd, Anna Sigvardssson, Geir Skeie, Ingegerd Tallberg Broman, Emma Tornborg, Åsa Wedin, Olle Widhe, Elisabeth Wollin och Mia Österlund