Redaktionskommitté


Till Forskning om undervisning och lärande har knutits en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden.

De granskar genom ett peer reviewsystem de inkomna artiklarna och bedömer deras kvalitet. De värderar metodval, observationer och/eller insamlade data och slutsatser. De bedömer om författarens slutsatser har stöd av det presenterade resultatet och om dessa kan relateras till syftet med forskningen/studien. Utöver nedanstående redaktionskommitté är också andra framstående forskare engagerade som granskare. ForskUL tackar våra granskare för deras utmärkta insatser för att säkerställa en vetenskaplig kvalitetsgranskning av inkomna artiklar, se Granskare för ForskUL.

Kommitté

Britt-Marie Apelgren

professor i ämnesdidaktik med inriktning mot engelska, Göteborgs universitet

Erik Backman

docent i pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Högskolan i Dalarna

Anette Emilson

professor i pedagogik, Högskolan Kristianstad

Niklas Gericke

professor i naturvetenskapernas didaktik, Karlstad universitet

Björn Haglund

docent i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan i Gävle

Mona Holmqvist

professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Marléne Johansson

professor i slöjd, Göteborgs universitet, professor i slöjdpedagogik, Åbo Akademi, och professor i formgivning, kunst- og håndeverksdidaktikk, Högskolan i Telemark

Roger Johansson

professor i historia med didaktisk inriktning, Malmö universitet, och professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Nina Kilbrink

docent i pedagogiskt arbete, Karlstad universitet

Caroline Liberg

professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala universitet

Inger Lindberg

professor emerita i tvåspråkighet, Stockholms universitet

Viveca Lindberg

professor i didaktik, Stockholms universitet

Pernilla Nilsson

professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Halmstad

Constanta Olteanu

professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet

Astrid Pettersson

professor emerita i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik, Stockholms universitet

Andreas Redfors

professor i fysik med inriktning fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad

Jenny Rosén

docent i svenska som andra spåk, Stockholms universitet

Cecilia Roos

professor i konstnärliga praktiker, Stockholms konstnärliga högskola

Geir Skeie

professor i religionsdidaktik, Universitetet i Stavanger

Ingegerd Tallberg-Broman

seniorprofessor i pedagogik, Malmö universitet

Cecilia Wallerstedt

professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Eva Österlind

professor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet