Redaktionskommitté


Till Forskning om undervisning och lärande har knutits en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden.

De granskar genom ett peer reviewsystem de inkomna artiklarna och bedömer deras kvalitet. De värderar metodval, observationer och/eller insamlade data och slutsatser. De bedömer om författarens slutsatser har stöd av det presenterade resultatet och om dessa kan relateras till syftet med forskningen/studien. Utöver nedanstående redaktionskommitté är också andra framstående forskare engagerade som granskare.

Kommitté

Ann Ahlberg

professor emerita i specialpedagogik, Göteborgs universitet

Anette Emilson

professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Marléne Johansson

professor i slöjd, Göteborgs universitet, professor i slöjdpedagogik, Åbo Akademi, och professor i formgivning, kunst- og håndeverksdidaktikk, Högskolan i Telemark

Roger Johansson

professor i historia med didaktisk inriktning, Malmö universitet, och professor i utbildningsvetenskap, Lunds universitet

Caroline Liberg

professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala universitet

Inger Lindberg

professor emerita i tvåspråkighet, Stockholms universitet

Viveca Lindberg

docent i didaktik, Stockholms universitet

Pernilla Nilsson

professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Halmstad

Constanta Olteanu

professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet

Astrid Pettersson

professor emerita i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik, Stockholms universitet

Andreas Redfors

professor i fysik med inriktning fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad

Geir Skeie

professor i religionsdidaktik, Universitetet i Stavanger

Ingegerd Tallberg-Broman

seniorprofessor i pedagogik, Malmö universitet

Eva Österlind

professor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet