Redaktionskommitté


Till Forskning om undervisning och lärande har knutits en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden.

De granskar genom ett peer reviewsystem de inkomna artiklarna och bedömer deras kvalitet. De värderar metodval, observationer och/eller insamlade data och slutsatser. De bedömer om författarens slutsatser har stöd av det presenterade resultatet och om dessa kan relateras till syftet med forskningen/studien. Utöver nedanstående redaktionskommitté är också andra framstående forskare engagerade som granskare.

Kommitté

Ann Ahlberg

Professor emerita i specialpedagogik, Göteborgs universitet

Anette Emilson

Lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Inger Eriksson

Professor i pedagogik, Stockholms universitet

Per-Olof Erixon

Professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Marléne Johansson

Professor i slöjd, Göteborgs universitet, professor i slöjdpedagogik, Åbo Akademi, och professor i formgivning, kunst- og håndeverksdidaktikk, Högskolan i Telemark

Roger Johansson

Professor i historia med didaktisk inriktning, Malmö högskola, och professor i utbildningsvetenskap,Lunds universitet

Håkan Larsson

Professor i idrott inriktning utbildningsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Caroline Liberg

professor, Uppsala universitet

Inger Lindberg

professor, Stockholms universitet

Viveca Lindberg

docent, Stockholms universitet

Pernilla Nilsson

professor, Högskolan Halmstad

Bengt Olsson

professor, Göteborgs universitet

Constanta Olteanu

professor, Linnéuniversitetet

Astrid Pettersson

professor, Stockholms universitet

Andreas Redfors

professor, Högskolan Kristianstad

Geir Skeie

professor, Stockholms universitet

Sonja Sheridan

professor, Göteborgs universitet

Ingegerd Tallberg-Broman

professor, Malmö högskola

Eva Österlind

professor, Stockholms universitet