Aktuellt nummer:

Volym 11, nummer 3, 2023

Detta nummer är ett jubileumnummer med anledning av att det i år är tio år sedan ForskUL bildades. Artiklarna i detta nummer är därför utvalda för att sammanfatta och ge perspektiv på den forskning som ForskUL fokuserar på att sprida. Numret innehåller både reflekterande tillbakablickar och analyserande framtidsspaningar. Den första artikeln handlar om forskning om ämneskunnande, något som är centralt inom ämnesdidaktisk forskning. Den andra artikeln är skriven på uppdrag av ForskUL och därmed inte externt granskad. I den får vi en gedigen genomgång och analys av de artiklar som har publicerats i ForskUL under åren 2013 till 2022. Den tredje artikeln ger ett annat perspektiv på praktiknära forskning med lärarmedverkan. Här har resultaten från Skolforskningsinstitutets finansierade projekt 2016 och 2017 analyserats med särskild fokus på vilka kunskapsprodukter för lärarprofessionen som de har resulterat i.