Volym 10, nummer 1, 2022


Detta är ForskULs tredje temanummer, producerat tillsammans med två gästredaktörer.

Litteraturdidaktiska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur presenterar Anette Svensson och Eva Söderberg sex artiklar med olika litteraturdidaktiska perspektiv på berättelser för barn och unga. Barn- och ungdomslitteraturen erbjuder många didaktiska möjligheter och kan användas i skolan för en rad skiftande syften. Samtidigt kan den i ett undervisningssammanhang väcka frågor hos lärare och ställa dem inför utmaningar. Några av dessa berörs här. Temanumret avslutas med en reflektion av Janice Bland där hon pekar på en framväxande förståelse av berättelser och deras koppling till det omgivande samhället.