Volym 11, nummer 1, 2023

Erratum


Publiceringsdatum: 2023-09-11

Forskning om undervisning och lärande. 2023: 1, vol. 11

ISSN 2001-6131

E-ISBN 978-91-527-7245-4

Gabriel Bladh & Sofie Nilsson. Om att utveckla geografiskt tänkande i skolans geografiundervisning. S. 8–28. Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 1, (2023-04-13). 

Ovanstående artikel, publicerad i Forskning om undervisning och lärande, vol 11, nr 1, kräver en rättelse då det efter publicering kommit till redaktionens kännedom att en referens oavsiktligt utelämnats. Vi beklagar det inträffade.

Referenslistan på s. 26 har kompletterats med referensen till Dessen Jankell m.fl. (2021). Förnamnet på Dessen Jankell på s.23 har även ändrats från Annalotta till Lotta.

Den tillagda referensen är:

Dessen Jankell, L., Sandahl, J. & Örbring, D. (2021). Organising concepts in geography education: A model. Geography, 106(2), 66–75. https://doi.org/10.1080/00167487.2021.1919406

Detta erratum har upprättats 2023-09-11 av Inger Eriksson, huvudredaktör för
Forskning om undervisning och lärande.


Artikeln som PDF