Volym 8, nummer 2, 2020

Att utveckla god taluppfattning hos alla elever i förskoleklass – en interventionsstudie i matematik


Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol. 8, nr 2, s. 46–68
Författare: Kristin Westerholm, Joakim Samuelsson, Detta är en uppdaterad upplaga (2021-04-06) där en mening på s. 51 har förtydligats.
Publiceringsdatum: 2020-12-30

Sammanfattning

Flera studier visar att elever i socioekonomiskt svaga miljöer presterar signifikant sämre vid skolstart vad gäller taluppfattning än elever i starkare socioekonomiska miljöer. Syftet med följande studie var att utveckla och pröva ett interventionsprogram; TUFF (TalUppFattningFörskoleklass), för att stötta elever i förskoleklass i deras utveckling av grundläggande taluppfattning. Studien genomfördes med elever i en socioekonomiskt svag miljö med en hög andel elever med svenska som andra språk. Resultatet av studien visar att interventionsprogrammet TUFF, kan stötta förskoleklasselever i socioekonomiskt svaga miljöer i deras utveckling av grundläggande matematik. Vår studie visar att skillnaden gällande kunskaper inom grundläggande taluppfattning mellan elever i en socioekonomiskt svag miljö jämfört med elever i en starkare socioekonomisk miljö, har minskat efter att eleverna i den socioekonomiskt svaga miljön har undervisats enligt TUFF-programmet.

av Kristin Westerholm & Joakim Samuelsson

Nyckelord: : taluppfattning, direkt instruktion, intervention, undervisningsprogram


Developing a high functioning number sense in preschool classes in segregated areas

Abstract

Several studies show that children in weak socioeconomically areas perform significantly lower than children in stronger socioeconomically areas regarding number sense, when starting school. The gap does not decrease during the school years. The aim of the following study was to develop and test an intervention program to support preschool class children’s basic mathematical ability. The study was carried out in socioeconomically weak environments with a high proportion of pupils with Swedish as a second language. In order to answer the research questions, we used a quasi-experimental longitudinal design. The result of the study shows that teaching program TUFF can support preschool children in socioeconomically weak environments in developing basic mathematical ability. By participating in mathematical education with this teaching program, these children were able to reach the same level of mathematical ability when starting school, as peers in stronger socioeconomically environment who didn’t work with the material but participated in regular mathematical education.

Keywords: Number sense, Intervention, Direct instruction, Teaching program
Corresponding author: Kristin Westerholm / kristin.westerholm@liu.se

Artikeln som PDF