Volym 3, Nummer 14, februari 2015

Från ord till rörelser och dans – en analys av rörelsekunnandet i en dansuppgift


Referens: ForskUL nr 14, 2015, ss. 24-40
Författare: Ingrid Carlgren, Gunn Nyberg
Publiceringsdatum: 2015-02-28

Sammanfattning

I artikeln redovisar vi ett exempel på hur kunnande, som kommer till uttryck då elever redovisar en dansuppgift, kan analyseras och bidra till vår förståelse av detta kunnande såväl som till ett artikulerat språk att använda vid utvecklingen av undervisningen. En utgångspunkt är att kunskaper om kunnande är en nödvändig grund för att förbättra undervisningen. En annan utgångspunkt är att det råder brist på sådan kunskap. Eleverna (ca 12 år gamla) var indelade i tre grupper som fick en uppgift där de med utgångspunkt i två meningar skulle skapa en dans genom att översätta varje ord till en rörelse och därefter sammanfoga ord-rörelserna. Vi presenterar resultaten av en fenomenografisk analys som grundar sig på en videoinspelning av dessa redovisningar.

av Ingrid Carlgren & Gunn Nyberg

Nyckelord: dans, fenomenografi, knowing-known, kunnande, rörelsekunnande


Artikeln som PDF