Nummer 10, maj 2013

Att se det som inte syns – om talföljder i årskurs 3 och 4


Författare: Karin Frostfeldt Gustavsson, Klara Kerekes, Birgitta Lundberg, Lea Erixson
Publiceringsdatum: 2013-05-10

Studiens syfte är att studera det som är kritiskt för elever i årskurs 3 och 4 när de ska lära sig att konstruera och beskriva vad som kännetecknar olika talföljder.

I artikeln beskrivs de identifierade kritiska aspekterna och hur dessa gjordes synliga i undervisningen genom variation.

Resultatet visar, att eleverna utvecklade förmågan att beskriva talföljder när det i undervisningen gavs möjlighet för dem att urskilja sambandet mellan talen och talens inbördes förhållande till varandra, urskilja helheten, förstå att det finns ett system mellan talen som kan varieras i oändlighet och upptäcka att talföljder kan byggas upp på olika sätt. Detta benämns i studien som kritiska aspekter.

Författarna är presenterade i bokstavsordning utan hänsyn till omfattningen av deras enskilda insats.

Artikeln som PDF