Nummer 10, maj 2013

Att introducera likhetstecken i ett algebraiskt sammanhang för elever i årskurs 1


Referens: ForskUL nr 10, 2013, ss. 29-44
Författare: Inger Eriksson, Marianne Adolfsson Boman, Anders Jansson, Mona Hverven, Torbjörn Tambour
Publiceringsdatum: 2013-05-10

Artikeln bygger på data från ett undervisningsexperiment i syfte att introducera algebra i nybörjarundervisningen, för 6-7 åringar. Man ville pröva utformningen av en nybörjarundervisning som skulle ge eleverna möjlighet att utforska innebörden i symboler och matematiska principer innan de börjar arbeta med siffror. 

Syftet med den här artikeln är dels att beskriva de uppgifter som utformades och prövades och dels att ge några exempel på indikationer på en framväxande förmåga att föra algebraiska resonemang.

Författarna är presenterade i bokstavsordning utan hänsyn till omfattningen av deras enskilda insats.


Artikeln som PDF