Lathund för avidentifiering av dokument


De dokument du skickar till ForskUL ska vara avidentifierade. Det innebär inte bara att författarens namn ska tas bort utan även att all metadata som användarnamn och initialer är anonymiserade.

Genom att ändra inställningarna i ditt ordbehandlingsprogram försäkrar du att dina dokument, och de kommentarer du lämnar i andra dokument är anonyma. Du kan välja att bara skriva X eller att helt ta bort författarinformation.
Om ett dokument innehåller kommentarer i form av ”spåra ändringar” kan initialerna endast ändras av den som har gjort kommentarer i dokumentet. Detta är alltså ingenting som enkelt kan avidentifieras i efterhand.

Nedan följer en kort instruktion för hur du ändrar användarnamn och initialer:

PC:
Gå in på spåra ändringar (pilen t höger), under fliken granska, och välja ”ändra användarnamn” Alternativt – välja ”alternativ” under fliken Arkiv. – oavsett tar dessa val dig fram till Word-alternativ och under första rubriken ”Allmänt”, kan man ändra användarnamn och initialer.

Mac:
Kom till ”inställningar för word” genom att välja ”alternativ” under fliken Word. Under ”användarinformation” kan du ändra författarnamn och initialer. Eller helt ta bort personlig information under ”säkerhet” genom att kryssa i den rutan under ”Sekretessalternativ”