Författare: Stefan Lundström

Ungdomars fiktionsvanor

Sammanfattning Denna artikel redovisar en enkätstudie utförd bland svenska tonåringar i åldern 17-18 år. Studien syftar till att kartlägga deras