Författare: Inger Eriksson

Redaktionell kommentar 2023: 2

ForskUL har en vision att sprida forskningsresultat som kan bidra till utvecklingen av förskolans och skolans verksamheter och därmed bidra

Redaktionell kommentar 2022: 2

Detta nummer har samlat fyra artiklar som bygger på studier från allt ifrån förskolan till den grundläggande vuxenutbildningen. Det är

Redaktionell kommentar 2021: 2

Kausala samhällsanalyser i samhällskunskap, rätsidor och avigsidor i slöjd, och pedagogisk dokumentation i svenska och finländska styrdokument utgör innehållsliga aspekter

Redaktionell kommentar 2021: 1

Detta nummer innehåller tre artiklar, där två riktar sig till läsning av skönlitteratur med elever i låg och mellanstadiet och