Volym 9, nummer 2, 2021


I detta nummer presenter ForskUL tre artiklar som, på olika sätt, bidrar på med kunskaper som lärare kan använda för att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Kausala samhällsanalyser i samhällskunskap, rätsidor och avigsidor i slöjd och pedagogisk dokumentation i svenska och finländska styrdokument utgör innehållsliga aspekter i höstnumrets artiklar. Kunskapsbidragen från dessa artiklar har även bäring utöver de specifika kontexterna och de specifika innehållsliga områdena som de har behandlat.