Volym 7, nummer 3, 2019


Tredje numret av ForskUL 2019 innehåller tre artiklar som skiljer sig åt när det gäller typ av forskningsfråga, metod och resultat. De är exempel på olika slags praktiknära forskning. Första artikeln beskriver en studie på effekten av fysisk aktivitet i matematikundervisningen och visar att sådana aktivitetsinslag har effekt på elevernas arbetsminne och koncentrationsförmåga. De två följande artiklarna ger kunskapsbidrag som kan vara användbara direkt i arbetet med att förbättra den egna undervisningen. Den andra artikeln utforskar hur gymnasieelever kan använda naturvetenskaplig kunskap och normkritik för att förhålla sig till olika frågor. Den sista artikeln undersöker hur olika sätt att behandla innehållet i matematikundervisningen om platsvärde har betydelse för vad eleverna kan lära sig.