Författare: Susanne Thulin

Barns frågor i lek

Sammanfattning I denna studie, som ingår i ett övergripande projekt om lekresponsiv undervisning i förskolan, analyseras de frågor barn ställer