Författare: Pernilla Nilsson

Reflekterande kommentar 2023:3

Forskning om undervisning och lärande har bjudit in Pernilla Nilsson att reflektera över artikeln Kunskapsprodukter för lärarprofessionen: Skolforskningsinstitutets projekt 2016