Författare: Ingrid Carlgren

Redaktionell kommentar 2019: 2

Praktiknära didaktisk forskning tar ofta sin utgångspunkt i någon formulering i styrdokumenten som innebär att lärarna i sin undervisning inte

Redaktionell kommentar 2016: 2

Det finns många tecken på att intresset för den praktiknära forskningen om undervisning och lärande växer. Under hösten fördelar Skolforskningsinstitutet