Nyckelord: mellanstadieundervisning

Rikta blicken mot texten

Inom svensk forskning om läsundervisning har det framhållits att elever redan på mellanstadiet (åk 4-6) behöver utveckla litterär kompetens och