Författare: Monika Vinterek

Reflekterande kommentar 2019: 1

Redaktionen för Forskning om undervisning och lärande har bjudit in Monika Vinterek, professor i pedagogiskt arbete, att reflektera över temanumret