Författare: Eva Söderberg

Gästredaktionell kommentar

Detta temanummer av Forskning om undervisning och lärande sätter litteraturdidaktiska perspektiv på berättelser för barn och unga i centrum. Dessa