Nummer 1, mars 2009 – Pedagogiska skrifter – ett bildnings- och moderniseringsprojekt i 87 år


Första numret Den läsande läraren handlar om de pedagogiska skrifter som Sveriges Allmänna Folkskollärarförening gav ut med början 1898. Tillgången på svensk pedagogisk facklitteratur var vid denna tidpunkt begränsad. Genom ”Pedagogiska skrifter” gavs lärarkåren tillfälle att följa det viktigaste som tilldrog sig på pedagogikens område i Sverige och andra länder. Författaren till skriften, Joakim Landahl, har gjort en noggrann genomgång av utgivningen, som pågick i hela 87 år.