Nummer 8, juni 2012 – Olika aspekter av hur kopplingen mellan forskning och skola kan förstärkas


Lärarnas forskningskonvent anordnades för andra gången i maj 2012 av Lärarförbundets vetenskapliga råd. Där deltog lärare, skolledare och forskare. Lärarnas forskningskonvent vill utgöra en mötesplats där alla kan mötas och diskutera den för skolan viktiga frågan om hur vi kopplar ihop forskning och skola. Detta nummer, Samspelet mellan forskning och skola, diskuterar hur och vad detta samspel kan innebära. Artiklarna bygger på de medverkandes inlägg vid konventet och innehåller studier avseende learning study, forskningscirkel, dokumentation, utvecklingsarbete, lärandemiljöer, nyliberala förändringar samt en engelsk longitudinell studie om förskolans betydelse. Medverkande författare är Eva Alerby, Anders Arnqvist, Ylva Backman, Dennis Beach, Ulrika Bergmark, Lise-Lotte Bjervås, Ulf Blossing, Anette Emilson, Åsa Gardelli, Krister Hertting, Catrine Kostenius, Pernilla Lundgren, Astrid Pettersson, Ingrid Pramling Samuelsson, Ulla Runesson, Kathy Sylva och Kerstin Öhrling.