Nummer 7, december 2011 – Lärarlyftets forskarskolor skapar brygga mellan skola och högskola


I detta nummer, Forskande lärare – en framgångsfaktor, presenteras Lärarlyftets forskarskolor. Här beskrivs de olika forskarskolorna och arbetet med att åstadkomma samverkan mellan olika aktörer inom både skola och högskola. För vissa ämnen innebär det ett tillskott till redan befintlig kunskap som läs- och skrivutveckling men för andra skolämnen, som till exempel samhällskunskap och teknik, har det byggts helt ny kunskap. Medverkande författare är Carola Borg, Niklas Gericke, Thomas Hede, Jens Ideland, Valter Lundell, Hans Olofsson, Helén Olofsson, Lennart Rolandsson, Bengt Schüllerqvist, Mariana Sellgren och Tomas Torbjörnson.