Nummer 2, september 2009 – Läraren har en viktig roll för att skapa en professionell kunskapsbas


Detta nummer, Den forskande läraren – med ansvar för yrkets kunskapsbildning, vill fästa uppmärksamheten på nödvändigheten av att lärare i högre grad deltar i sin egen och skolans kunskapsbildning. Ingrid Carlgren medverkar med artikeln Lärarna i kunskapssamhället – flexibla kunskapsarbetare eller professionella yrkesutövare?. Annika Lilja med: Hur man blir en forskande lärare – en personlig betraktelse. Eva Johansson med Dagens förskolebarn – morgondagens världsmedborgare och Ference Marton med artikeln Lärarkompetensens osynliga grund.