Nummer 9, oktober 2012 – Krav på omfattande elevdokumentation tar tid från elevers utbildning


Lärare ska fylla i enkäter och formulär, skriva rapporter och åtgärdsprogram samt skapa dokument som till exempel handlingsplaner. I detta nummer, Utveckling genom IUP?, behandlar lärare och forskare olika aspekter av individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal och elevdokumentation samt individuell undervisning i grundskola och fritidshem. Frågeställningarna berör också den ökande dokumentationen och digitala uppföljningssystem. Medverkande författare är Birgit Andersson, Ingela Andreasson, Joanna Giota, Gunilla Granath, Åsa Hirsh, Lena Larsson, Gun-Britt Levin och Eva Lindqvist.