Nummer 4, september 2010 – Forskningsbaserad verksamhetsutveckling kräver rätt förutsättningar


Skolans verksamhet har inte utvecklats på ett sätt som inkluderar forsknings- och utvecklingsarbete. För att få till stånd ett sådant måste en rad förutsättningar som saknas idag skapas. I detta nummer, Utbildning på vetenskaplig grund, redovisas hur kommuner, förskolor/skolor, lärare och forskare försöker samverka kring gemensamma projekt, relaterade till konkreta undervisnings- och lärandeuppdrag. Här redovisas också konkreta resultat av sådan forskning.

Medverkande författare är Eva Alerby, Anders Arnqvist, Lasse Fryk, Mats Hansson, Tomas Kroksmark, Niklas Pramling, Mikael Nordenfors, Cristina Robertson och Cecilia Wallerstedt.