Nummer 3, januari 2010 – Bedömning – en av lärarnas mest komplexa uppgifter


I numret Bedömning för lärande medverkar Astrid Pettersson med: Bedömning av kunskap för lärande och undervisning. Alli Klapp Lekholm skriver om Lärares betygssättningspraktik. Ingrid Pramling Samuelsson och Niklas Pramling behandlar: Vad betyder barns perspektiv för utvärdering och utveckling? Bengt Olssons bidrag handlar om: Bedömning i estetiska ämnen – mer än bra eller dålig konst eller musik. Jan-Olof Norell skriver om: När traditionell förståelse möter en skolreform med inbyggda motsättningar och slutligen Inger Ridderlind med: Bedömning och betyg ur en lärares perspektiv.