Nummer 6, september 2011 – Att åstadkomma likvärdig utbildning oberoende av modersmål


Lärarna är den yrkesgrupp som mest påtagligt möter det mångkulturella samhället, då var femte grundskoleelev har utländsk bakgrund. I detta nummer, Läraryrkets interkulturella dimensioner, presenteras sju artiklar som var för sig belyser olika sidor av lärarnas och skolans arbete med att åstadkomma en mångkulturell skola. Det framgår också av de olika bidragen att det finns problem och brist på kunskap inom området. Medverkande författare är Inger Lindberg, Caroline Ljungberg, Pia Nygård Larsson, Monica Sandlund, Ove Sernhede, Anders Skans och Ingegerd Tallberg Broman.