Samtal om praktiknära forskning


Sedan 2013 har ForskUL varit en peer reviewad tidskrift för att publicera resultat från forskning om frågor och problem som är viktiga i lärares arbete.  ForskUL vill på så vis bidra till utvecklingen av läraryrkets professionella kunskapsbas men också till utvecklingen av så kallad praktiknära eller praktikutvecklande forskning.

Under det senaste decenniet har en rad olika kollaborativa forskningsansatser vuxit fram, det vill säga forskning som sker i samverkan med lärare. Flera av dessa har tidigare använts som ett led i skolutveckling eller fungerat som modell för lärares kompetensutveckling. När de används som forskningsansatser ställs andra krav på systematik och transparens vilket skapar ett behov av att diskutera metodfrågor.

Vi vill därför bjuda in lärare och forskare till att delta i samtal med kommentarer, reflektioner och tankar om hur forskning för lärarprofessionen kan utvecklas.  Sådana samtal kan handla såväl om forskningens innehåll och teoriutveckling som om metodologiska och vetenskapsteoretiska frågor.

Inläggen på denna sida är argumenterande texter med syfte att skapa ett utvecklande samtal. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Responsivitet, aktivitet och teoretisering – om lekresponsiv undervisning i förskolan

Replik på Monika Vintereks kommentar i ForskUL vol. 7, nr. 1, 2019 I Forskning om undervisning och lärande, vol. 7,