Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Redaktionskommitté

Till Forskning om undervisning och lärande har knutits en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden.

De granskar genom ett peer reviewsystem de inkomna artiklarna och bedömer deras kvalitet. De värderar metodval, observationer och/eller insamlade data och slutsatser. De bedömer om författarens slutsatser har stöd av det presenterade resultatet och om dessa kan relateras till syftet med forskningen/studien. Utöver nedanstående redaktionskommitté är också andra framstående forskare engagerade som granskare.

 

 

Ann Ahlberg, professor emerita i specialpedagogik, Göteborgs universitet

 

 

 

 

Anette Emilson, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

 

 

 

 

Inger Eriksson, professor i pedagogik, Stockholms universitet

 

 

 

 

Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

 

 

 

 

Marléne Johansson, professor i slöjd, Göteborgs universitet, professor i slöjdpedagogik, Åbo Akademi, och professor i formgivning, kunst- og håndeverksdidaktikk, Högskolan i Telemark

 

 

 

 

Roger Johansson, professor i historia med didaktisk inriktning, Malmö högskola, och professor i utbildningsvetenskap,Lunds universitet

 

 

 

 

Thomas Koppfelet, professor, lektor i bildpedagogik och media, Konstfack

 

 

 

 

Håkan Larsson, professor i idrott inriktning utbildningsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

 

 

 

 

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala universitet

 

 

 

 

Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning, Stockholms universitet

 

 

 

 

Viveca Lindberg, docent i pedagogik, Stockholms universitet

 

 

 

 

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan i Halmstad

 

 

 

 

Bengt Olsson, professor emeritus i musikpedagogik, Göteborgs universitet

 

 

 

 

Constanta Olteanu, professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet

 

 

 

 

Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot matematik, Stockholms universitet

 

 

 

 

Andreas Redfors, professor i fysik med inriktning mot fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad

 

 

 

 

Geir Skeie, professor i religionsdidaktik, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger

 

 

 

 

Sonja Sheridan, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

 

 

 

 

Ingegerd Tallberg-Broman, professor, forskare i pedagogik, Malmö högskola

 

 

 

 

Per-Olof Wickman, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap, Stockholms universitet

 

 

 

 

Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet

 

 

Redaktion

I redaktionen ingår:
Redaktör professor Ingrid Carlgren
Professor Lisbeth Lundahl
Professor Christina Ollin-Scheller
Professor Ulla Runesson
Professor Karin Rönnerman
Professor Pia Williams
Vice ordf. Lärarstiftelsen, lärare Ann-Charlotte Eriksson
Redaktionssekreterare Anna Sandström

Utskrift från http://www.forskul.se