Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Redaktionskommitté

Till Forskning om undervisning och lärande har knutits en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden.

De granskar genom ett peer reviewsystem de inkomna artiklarna och bedömer deras kvalitet. De värderar metodval, observationer och/eller insamlade data och slutsatser. De bedömer om författarens slutsatser har stöd av det presenterade resultatet och om dessa kan relateras till syftet med forskningen/studien. Utöver nedanstående redaktionskommitté är också andra framstående forskare engagerade som granskare.

Ann Ahlberg, professor emerita i specialpedagogik, Göteborgs universitet

Anette Emilson, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Inger Eriksson, professor i pedagogik, Stockholms universitet

Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitet

Marléne Johansson, professor i slöjd, Göteborgs universitet, professor i slöjdpedagogik, Åbo Akademi, och professor i formgivning, kunst- og håndeverksdidaktikk, Högskolan i Telemark

Roger Johansson, professor i historia med didaktisk inriktning, Malmö högskola, och professor i utbildningsvetenskap,Lunds universitet

Thomas Koppfelet, professor, lektor i bildpedagogik och media, Konstfack

Håkan Larsson, professor i idrott inriktning utbildningsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan

Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala universitet

Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning, Stockholms universitet

Viveca Lindberg, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan i Halmstad

Bengt Olsson, professor emeritus i musikpedagogik, Göteborgs universitet

Constanta Olteanu, professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet

Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot matematik, Stockholms universitet

Andreas Redfors, professor i fysik med inriktning mot fysikdidaktik, Högskolan Kristianstad

Geir Skeie, professor i religionsdidaktik, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger

Sonja Sheridan, professor i pedagogik, Göteborgs universitet

Ingegerd Tallberg-Broman, professor, forskare i pedagogik, Malmö högskola

Per-Olof Wickman, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap, Stockholms universitet

Eva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet

Redaktion

I redaktionen ingår:
Redaktör professor Ingrid Carlgren
Professor Christina Ollin-Scheller
Professor Ulla Runesson
Professor Karin Rönnerman
Professor Pia Williams
Docent Gunn Nyberg
Docent Martin Stolare
Vice ordf. Lärarstiftelsen, lärare Ann-Charlotte Eriksson
Redaktionssekreterare Anna Sandström

Utskrift från http://www.forskul.se