Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Redaktionskommitté

Till Forskning om undervisning och lärande har knutits en redaktionskommitté med framstående forskare inom skolans och förskolans olika ämnesområden.

De granskar genom ett peer reviewsystem de inkomna artiklarna och bedömer deras kvalitet. De värderar metodval, observationer och/eller insamlade data och slutsatser. De bedömer om författarens slutsatser har stöd av det presenterade resultatet och om dessa kan relateras till syftet med forskningen/studien. Utöver nedanstående redaktionskommitté är också andra framstående forskare engagerade som granskare.Ann Ahlberg, professor emerita i specialpedagogik, Göteborgs universitet


Anette Emilson, lektor i pedagogik, Linnéuniversitetet


Inger Eriksson, professor i pedagogik, Stockholms universitet


Per-Olof Erixon, professor i pedagogiskt arbete, Umeå universitetMarléne Johansson, professor i slöjd, Göteborgs universitet, professor i slöjdpedagogik, Åbo Akademi, och professor i formgivning, kunst- og håndeverksdidaktikk, Högskolan i Telemark


Roger Johansson, professor i historia med didaktisk inriktning, Malmö högskola, och professor i utbildningsvetenskap,Lunds universitetThomas Koppfelet, professor, lektor i bildpedagogik och media, Konstfack


Håkan Larsson, professor i idrott inriktning utbildningsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolanCaroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, Uppsala universitet


Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet med inriktning på andraspråksinlärning, Stockholms universitetViveca Lindberg, docent i pedagogik, Stockholms universitet


Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan i HalmstadBengt Olsson, professor emeritus i musikpedagogik, Göteborgs universitet


Constanta Olteanu, professor i matematikdidaktik, LinnéuniversitetetAstrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot matematik, Stockholms universitet


Andreas Redfors, professor i fysik med inriktning mot fysikdidaktik, Högskolan KristianstadGeir Skeie, professor i religionsdidaktik, Stockholms universitet och Universitetet i Stavanger


Sonja Sheridan, professor i pedagogik, Göteborgs universitetIngegerd Tallberg-Broman, professor, forskare i pedagogik, Malmö högskola


Per-Olof Wickman, professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskap, Stockholms universitetEva Österlind, professor i drama med didaktisk inriktning, Stockholms universitet

Redaktion

I redaktionen ingår:
Redaktör professor Ingrid Carlgren
Professor Lisbeth Lundahl
Professor Ingrid Pramling Samuelsson
Professor Ulla Runesson
Vice ordf. Lärarstiftelsen, lärare Ann-Charlotte Eriksson
Redaktionssekreterare Anna Sandström

Utskrift från http://www.forskul.se