Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Volym 6, nummer 2, 2018

I detta nummer av ForskUL presenteras tre artiklar som behandlar olika aspekter av verksamheter i förskola och skola. Den första studien handlar om teknikundervisning i grundskolans lågstadium och vad det innebär att kunna sammanfoga material. I den andra artikeln beskrivs en studie som undersöker hur förskolan kan utveckla arbetet med att ta emot nyanlända familjer. Den tredje artikeln visar betydelsen av hur en fråga är formulerad, och hur frågeställningen påverkar hur elever i årskurs nio löser uppgifter i matematik.

E-ISBN 978-91-983896-7-8

Redaktionell kommentar 2018: 2

av Ingrid Carlgren

Det här numret innehåller tre artiklar som visar på bredden av forskningsfrågor inom den praktiknära forskningen om undervisning och lärande – vilket i sin tur speglar vidden av alla de frågor och fenomen som lärare arbetar med och som kan göras till föremål för forskning.

Artikeln som pdf

Utskrift från http://www.forskul.se