Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Att introducera likhetstecken i ett algebraiskt sammanhang för elever i årskurs 1

av M. Adolfsson Boman, I. Eriksson, M. Hverven, A. Jansson & T. Tambour

Artikeln bygger på data från ett undervisningsexperiment i syfte att introducera algebra i nybörjarundervisningen, för 6-7 åringar. Man ville pröva utformningen av en nybörjarundervisning som skulle ge eleverna möjlighet att utforska innebörden i symboler och matematiska principer innan de börjar arbeta med siffror.

Syftet med den här artikeln är dels att beskriva de uppgifter som utformades och prövades och dels att ge några exempel på indikationer på en framväxande förmåga att föra algebraiska resonemang.


Författarna är presenterade i bokstavsordning utan hänsyn till omfattningen av deras enskilda insats.

Artikeln som pdf

Inger Eriksson är professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori vid Stockholms universitet.

Marianne Adolfsson Boman är låg och mellanstadielärare på Skärsätra skola Lidingö.

Anders Jansson är universitetslektor i mediepedgogik vid Stockholms universitet.

Mona Hverven är universitetsadjunkt i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet

Torbjörn Tambour är universitetslektor i matematik och matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet.

Nummer 10

Utskrift från http://www.forskul.se