Forskning om undervisning och lärande ges ut i syfte att
lyfta fram forskning som byggs
med och för lärare

Tidigare nummer

Forskning om undervisning och lärande, ForskUL, har från och med 2013 omformats till en vetenskaplig tidskrift och ges ut i elektronisk form. Se om skriften.

Den vetenskapliga tidskriften Forskning om undervisning och lärande har föregåtts av tryckta häften med samma namn. Artiklarna i nummer 1 till 9 handlar om behovet och förekomsten av praktiknära forskning. Dessa texter är däremot inte renodlade forskningsartiklar som granskats enligt peer review-förfarande. Häftena finns tillgängliga här.

Utskrift från http://www.forskul.se